0){ //kayytlary listele while ($kayit=mysql_fetch_array($sorgulama)){ ###################### var ############################################## $id=$kayit["yetki_id"]; $nick=$kayit["nick"]; $sifre=$kayit["sifre"]; $yetki_biyografi=$kayit["yetki_biyografi"]; $yetki_blok=$kayit["yetki_blok"]; $yetki_cvdepo=$kayit["yetki_cvdepo"]; $yetki_download=$kayit["yetki_download"]; $yetki_haber=$kayit["yetki_haber"]; $yetki_header=$kayit["yetki_header"]; $yetki_iletisim=$kayit["yetki_iletisim"]; $yetki_kurum=$kayit["yetki_kurum"]; $yetki_maillist=$kayit["yetki_maillist"]; $yetki_makale=$kayit["yetki_makale"]; $yetki_icerik=$kayit["yetki_icerik"]; $yetki_urun=$kayit["yetki_urun"]; $yetki_yorum=$kayit["yetki_yorum"]; $yetki_anasayfa=$kayit["yetki_anasayfa"]; $yetki_ayar=$kayit["yetki_ayar"]; $yetki_manset=$kayit["yetki_manset"]; $yetki_foto=$kayit["yetki_foto"]; $yetki_soz=$kayit["yetki_soz"]; } } } ################################################################################## if (isset($_SESSION['dil'])){$dil = $_SESSION['dil'];} $str= strtr($str, "çğıöşüÇĞİÖŞÜ", "cgiosuCGIOSU"); // translate certain characters ??????????? // translate certain characters =) function turkceyap($str) { $str = ereg_replace('ç', 'c', $str); $str = ereg_replace('ğ', 'g', $str); $str = ereg_replace('ı', 'i', $str); $str = ereg_replace('ö', 'o', $str); $str = ereg_replace('ş', 's', $str); $str = ereg_replace('ü', 'u', $str); $str = ereg_replace('Ç', 'C', $str); $str = ereg_replace('Ğ', 'G', $str); $str = ereg_replace('İ', 'I', $str); $str = ereg_replace('Ö', 'O', $str); $str = ereg_replace('Ş', 'S', $str); $str = ereg_replace('Ü', 'U', $str); return $str; } $sag_blok= "1"; if(empty($dil)){ $dil = "tr";} //include "diller/".$dil.".php"; if (isset($_SESSION['yetki'])){$yetki = $_SESSION['yetki'];} include "config.php"; if (isset($_SESSION['gnick'])) { $sag_blok= "0"; } else { $sag_blok= "1"; } include "ayar_include.php"; ?> 0){ while ($kayit=mysql_fetch_array($sorgulama)){ $firmaadi=$kayit["firmaadi"]; $faaliyet=$kayit["faaliyet"]; $resim=$kayit["resim"]; if($resim!=""){$firmalogo="img/logoyok.jpg";} else{$firmalogo="userfiles/$resim";} } } ?> <? echo $firmaadi; ?> <?echo$titleicsayfa;?> <? echo $title; ?>
0){ $kayit3=mysql_fetch_array($sorgulama3); $firma_adi=stripslashes($kayit3['firmaadi']); $adres=stripslashes($kayit3['adres']); $ilceil=stripslashes($kayit3['ilceil']); $telefon=stripslashes($kayit3['telefon']); $yetkili=stripslashes($kayit3['yetkili']); $email=stripslashes($kayit3['email']); } } if(!empty($aygir_adi)){ $kosul = $kosul . " and aygir_adi like '%$aygir_adi%'"; } if(!empty($durum)){ $kosul = $kosul . " and durum='$durum'"; } if(!empty($tip)){ $kosul = $kosul . " and tip='$tip'"; } if(!empty($min_fiyat) and empty($max_fiyat)){ $kosul = $kosul . " and asimucreti >= $min_fiyat"; } if(!empty($min_fiyat) and !empty($max_fiyat)){ $kosul = $kosul . " and asimucreti >= $min_fiyat and asimucreti <=$max_fiyat"; } if(!empty($max_fiyat) and empty($min_fiyat)){ $kosul = $kosul . " and asimucreti <= $max_fiyat"; } if(!empty($min_metrekare) and empty($max_metrekare)){ $kosul = $kosul . " and metrekare >= $min_metrekare"; } if(!empty($min_metrekare) and !empty($max_metrekare)){ $kosul = $kosul . " and metrekare >= $min_metrekare and metrekare <=$max_metrekare"; } if(!empty($max_metrekare) and empty($min_metrekare)){ $kosul = $kosul . " and metrekare <= $max_metrekare"; } ?>
 
2016 Aygır Kataloğumuz yayınlanmıştır..
0){ while ($kayit=mysql_fetch_array($result)){ $aygir_id=stripslashes($kayit['aygir_id']); $aygir_adi=stripslashes($kayit['aygir_adi']); $asimucreti=stripslashes($kayit['asimucreti']); $cidago=stripslashes($kayit['cidago']); $gogus=stripslashes($kayit['gogus']); $incik=stripslashes($kayit['incik']); $familya=stripslashes($kayit['familya']); $dogum=stripslashes($kayit['dogum']); $renk=stripslashes($kayit['renk']); $pedigri=stripslashes($kayit['pedigri']); $performans=stripslashes($kayit['performans']); $grupkazanan=stripslashes($kayit['grupkazanan']); $notlar=stripslashes($kayit['notlar']); $aciklama=stripslashes($kayit['aciklama']); $urun_kodu=stripslashes($kayit['urun_kodu']); $resim=stripslashes($kayit['resim']); $sahip1=stripslashes($kayit['sahip']); $durum=stripslashes($kayit['durum']); if($durum=="ÖLDÜ"){$durum2="(ÖLDÜ)";} if(empty($sahip)){ $sql3 = "SELECT * FROM kurumlar WHERE firm_id='$sahip1' "; $sorgulama3 = mysql_query($sql3); if (mysql_num_rows($sorgulama3)>0){ $kayit3=mysql_fetch_array($sorgulama3); $firma_adi=stripslashes($kayit3['firmaadi']); $adres=stripslashes($kayit3['adres']); $ilceil=stripslashes($kayit3['ilceil']); $telefon=stripslashes($kayit3['telefon']); $yetkili=stripslashes($kayit3['yetkili']); $email=stripslashes($kayit3['email']); $logo=stripslashes($kayit3['logo']); }} echo""; echo""; echo""; $durum2=""; echo""; echo""; echo""; echo""; echo""; echo""; } echo"
Foto Irk Aygır Adı Familya Donu Doğ. Tar. Sahibi Aşım Ücreti
"; echo""; if ($resim!=''){ echo""; }else{ echo""; } echo"ARAP$aygir_adi $durum2$familya$renk$dogum$firma_adi$asimucreti TL
"; }else{ echo"
Bu kategoride kayıtlı firma yok
"; } echo"
"; echo "
"; ?>


0) { mysql_query("update online set sure='$sure', nerede='$adres' WHERE ip='$gelenip'"); } else { mysql_query("insert into online (id,ip,sure, firmaadi,nerede) values ('','$gelenip','$sure','$firmaadi_yetki','$adres')"); } // Veritabanımızı çok fazla doldurmamak için eskileri silelim.. // burda ben 100 saniye hareketsiz kalanları siliyorum kendinize göre değiştirin. $silinen = 100; // süreleri bi listeleyelim... $sorgula = mysql_query("select sure from online"); while($row=mysql_fetch_array($sorgula)) { $bak = $sure-$row['sure']; if($bak>$silinen) { mysql_query("delete from online where id='$row[id]'"); } } // Aşağıdaki fonksiyon o anda online kaç kişi olduğunu gösterecek bize.. function online_ver() { $sorgu = mysql_query("select count(*) as toplam from online"); $bilgi =mysql_fetch_array($sorgu); return $bilgi['toplam']; } $onlineuser=online_ver(); echo"
$onlineuser kişi online
"; ?>